عکاسی غذا

رستوران حاج محسن با داشتن چهار شعبه در شمال کشور یکی از بهترن رستوران های این منطقه به شمار می آید.برای تولید محوای بصری رستوران ، گروه بوکه از غذا های طبخ شده در رستوران عکاسی کرد.

  • نام محصول : رستوران حاج محسن
  • سال تولید : 1395
  • نوع خدمات : عکاسی
  • طراح : شرکت ترنگ
  • دسته بندی :

CONTACT INFO

Mulberry St, New York, NY 10012, USA

1.900.256.332
1.900.256.334

hello@yourwebsite.com
www.hogash.com

بازگشت به بالا