زندگی فراموش شده

این مجموعه نگاهی دارد به بافت قدیمی بازار تهران و ساکنین آن . محله بازار تقریبا از سوی دولتمردان به فراموشی سپرده شده که کم کم در حال از دست دادن بافت و فرهنگ خود است. ولی در این عکس ها زندگی جاری است و تلاش ساکنین آن برای حفظ فرهنگ قدیمی خود مشهود است.

کودکان-زاغه-نشین

چشمه علی منطقه ای در اطراف تهران است که دارای تاریخی 2000 ساله می باشد. کودکان زاغه نشین در فصل تابستان در کنار نقش های سنگی دوره هخامنشیان بازی می کنند. مقایسه آن روزهای با شکوه با زمان حال که کودکان نیمه برهنه در چشمه آن شنا می کنند ، نمایانگر یکی از شوخی های روزگار است.

NGO

یک سازمان NGO تصمیم گرفت برای آموزش و پروش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست برنامه ریزی کند و هزینه های مربوط به آنان را بپردازد. فرصت خوبی بود برای عکاسی از کودکان بی بضاعت و به تصویر کشیدن تجربه خواندن و نوشتن بچه های محروم از همه چیز. شاید نهیبی باشد به انسان ها تا کمی بیشتر احساس مسوولیت کنیم.
بازگشت به بالا