تعلیق

دنیا در حال تغییر است هر روز اتفاق جدیدی می افتد و هر روز بیشتر از گذشته خود فاصله می گیریم.خانه ها ، لباس ها ، سرگرمی ها و حتی کلمات دیگر مثل گذشته نیست. اما همچنان به صورت ناخوداگاه بخش بزرگی از رفتار خود را از فرهنگ گذشته وام داریم ...

قهرمان پنهان

فعالیت در حوزه های عکاسی اجتماعی، هنری، ورزشی و همچنین همکاری با مطبوعات کشور باعث شد واقعیت ها و دغدغه¬های گوناگونی در حرفه عکاسی را تجربه کنم. یکی از مهمترین این دغدغه¬ها که طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، ورزش بانوان یا به طور دقیق¬تر عکاسی از ورزشکاران زن است.

ورزشکاران

نگاهی متفاوت به مقوله ورزش و ورزشکار برای ایجاد تغییری مثبت، هر چند کوچک، چالش انگیز و در عین حال شیرین بود. عکاسی از ورزشکاران در فضای شهری و به دور از میادین ورزشی ایده ای بود برای تاکید بر اهمیت دادن و دیدن این قشر آسیب پذیر در حال و هوای کنونی ایران. به ویژه بانوان ورزشکار که مسئله حجاب سهم به سزایی در منزوی شدن به رغم تلاش مضاعف آنان دارد.
بازگشت به بالا